Schrijven als middel tot (zelf)onderzoek

Door te schrijven over ons eigen herstel en dat van lotgenoten, onderzoeken we wat hierin werkt. We bouwen daarmee voort op onderzoek dat we hebben uitgevoerd naar wijsheid. Later hebben we onze visie uitgebreid met literatuurkennis over zogenaamde 'positieve overlevers'. Dit zijn mensen die sterker dan zij ooit waren uit negatieve ervaringen tevoorschijn zijn gekomen. Zij hebben een drietal eigenschappen ontwikkeld: 

  • Een ‘afstandelijke betrokkenheid’ tot hun gevoelens en gedachten. Ze kunnen er naar kijken zonder meteen in allerlei reacties te schieten. Wij brengen dit in de praktijk door mindfullness. 
  • (Zelf)compassie. Dit brengen wij in de geest van Ervaringswijzer door verbindende communicatie.
  • Beter omgaan met onzekerheid. Dit is tevens een definitie van wijsheid, waarnaar we onderzoek hebben gedaan. We gebruiken de inzichten hieruit bij het opstellen van teksten.

Om het zelfonderzoek te verdiepen bieden we naast schrijfgroepen ook onderzoeksgroepen. Zie de Cursuspagina en ook Meedoen 

Ons praktijkonderzoek laat zich goed combineren met opleidingen in ervaringsdeskundigheid. Download het overzicht voor meer informatie. Zie ook de website herstelwerkt.nl

Ervaringswijzer is onderdeel van Scip dat weer onderdeel is van De Regenboog