Herstel ... en verder

Ervaringswijzer is onderdeel van Scip dat weer onderdeel is van De Regenboog

Onze visie is gebaseerd op onderzoek dat we hebben uitgevoerd naar wijsheid

Wij werken verder aan dit onderzoek door het interviewen van ervaringsdeskundigen over herstel. Zo bieden wij anderen inspiratie en werken we tegelijk aan onze eigen ontwikkeling. Lees meer hierover bij Meedoen.  

Bij ons kun je je ervaringsdeskundigheid en herstelkennis ontwikkelen in de praktijk. Wij ondersteunen dit met cursussen. Voor verder informatie en opleiding verwijzen wij naar onderstaande mogelijkheden:

Leerweg Ervaringsdeskundigheid 

De LED is bedoeld voor (ex) cliënten GGZ en/of verslavingszorg. De LED duurt een jaar en is een dagdeel in de week (maandagmorgen)  van 10.00 uur -13.00 uur. Het bestaat uit 
de modules Herstel en Ervaring: Je eigen verhaal, Presentatie en communicatie, Maatschappelijke context en Praktijkopdracht. Het wordt aanbevolen om eerst een herstelcursus bij De Hoofdzaak te volgen, voordat je hier aan begint. Aanmelden voor een herstelcursus kan bij iedere locatie van de Hoofdzaak.
Lees meer 

Howie the Harp 

De Howie the Harp-opleiding is bijzonder doordat jouw herstelproces en dat van je medestudenten deel uitmaken van het totale leerproces. Je leert persoonlijke ervaringen van enige afstand te bekijken en haalt er eigen levenslessen uit. Vanuit ervaringskennis en theoretische kennis werk je toe naar de professionele praktijk van een (assistent) ervaringsdeskundige. De totale opleiding duurt een jaar en is opgebouwd uit leerperiodes van een half jaar: 
Lees meer

Toed 

De letters TOED staan voor Traject Opleiding Ervarings Deskundigheid. Doel van de opleiding is de ervaringsdeskundigheid van mensen met psychiatrische aandoeningen of met verslavingsproblemen of met ervaringen met dak- en thuisloosheid, te bevorderen. 
Lees meer

Markieza

Markieza is een coöperatie waar ervaringsdeskundigen, werkgevers, onderwijs en uitkeringsinstantie met elkaar rond de tafel zitten.
Lees meer 

Leergang Ervaringsdeskundigheid (LEV)

Voor begeleiders, behandelaren, opleiders, supervisoren in onderwijs en zorg
- van ervaring naar ervaringskennis naar ervaringsdeskundigheid 
- leren faciliteren van zelfonderzoek naar identiteitservaringen en levensverhalen van mensen 
- focus op leren en transformeren van binnenuit 
- post-hbo leergang omvat tien bijeenkomsten inclusief supervisie
Lees meer

BGE opleiding ROC Zadkine

Als begeleider geestelijke gezondheidszorg werk je in de geestelijke gezondheidszorg. De opleiding richt zich op studenten die zelf ervaring hebben als cliënt in de geestelijke gezondheidszorg. In combinatie met de opleiding ontwikkel je je tot ervaringsdeskundige. 
Lees meer 

Leergang Ervaringsdeskundigheid Oost Nederland 

Het volgen van de LEON stelt je in staat gesteld om jezelf te ontwikkelen tot een professioneel functionerende ervaringsdeskundige binnen het GGZ-domein. Je weet op adequate wijze je ervaringsdeskundigheid in te zetten bij het ondersteunen van de cliënt en aan te sluiten bij multidisciplinaire teams binnen de instelling. 
Lees meer
 

Wellness Recovery Action Plan

WRAP staat voor Wellness Recovery Action Plan, een in Amerika ontwikkeld zelfhulp-instrument. WRAP is een initiatief van Kenniscentrum Phrenos en het HEE-team en werkt nauw samen met vijf GGZ-instellingen: GGZ Eindhoven, GGZ Noord-Holland-Noord, GGZ Oost-Brabant, Pameijer en SBWU. 
Lees meer
 

Associate Degree ervaringsdeskundige in de Zorg 

Wilt u zich richten op herstel en empowerment in plaats van een ‘reguliere’ hulpverlener te worden zoals er al zoveel zijn? Vindt u vier jaar studeren lang of bent u al (betaald of onbetaald) aan het werk als ervaringswerker in de GGZ of Verslavingszorg. Dan is de Associate degree Ervaringsdeskundige in de Zorg iets voor u. Het wordt verzorgd door de Academie voor Sociale Studies, Hanzehogeschool Groningen.
Lees meer 

Stichting Perceval

Stichting Perceval omarmt mensen die psychische klachten hebben of hebben gehad, met bijzondere zintuiglijke en/of mentale ervaringen, met mystieke/spirituele/bovennatuurlijke ervaringen, die last hebben van een trauma in een isolement en/of mensen die zich eenzaam voelen en iedereen die zich bij hen betrokken voelt. 

Onze activiteiten: Madstudies  Leesgroep  Schrijfgroep 

Sociaal Werk in de Zorg

Veel SPH'ers hebben ervaringskennis: ervaringen die verwant zijn aan die van hun cliënten die zij begeleiden. Dat kan bijvoorbeeld gaan om een verslavingsverleden, cliëntervaring in de geestelijke gezondheidszorg of in de jeugdzorg. Instellingen doen vaak een beroep op professionele medewerkers met ervaringskennis. Bij de opleiding SPH van Windesheim is het mogelijk om je als ervaringsdeskundige te specialiseren. 
Lees meer

De AD (Associate degree)

De Ad (Associate degree) Ervaringsdeskundige in de zorg leidt op tot ervaringsdeskundigen (ervaringswerkers) in het sociale domein van de geestelijke gezondheidszorg (GGz, verslavingszorg en maatschappelijke opvang). De kern van ervaringsdeskundigheid bestaat uit het vermogen om op grond van eigen herstelervaringen voor anderen ruimte te maken voor herstel. 
Lees meer 

GGz Ervaringsagoog Opleiding (GEO) 

In de zorg is er steeds meer behoefte aan hulpverleners, mentoren of ondersteuners die werken vanuit hun ervaringsdeskundigheid. De opleiding biedt hen de gelegenheid zich verder te kwalificeren voor dit werk. De opleiding is bedoeld voor ervaringswerkers in de zorg, psychiatrie, verslavingszorg en dak- en thuislozen zorg.
Lees meer