Calypso Marengo vertelt over haar leven, problemen die zij ervaren heeft en herstel.

 

Onderwerpen: psychose, diagnoses, medicatie, opname, herstel, lichaam, geleid worden, stemmen, hulp verlenen, ervaringsdeskundigheid, onderzoek, spiritualiteit, lichaam, vertrouwen jeugd, ubuntu, kritiek op de maatschappij, acceptatie

 

deel 1: Psychoses

In 1992 heeft Calypso voor het eerst een psychotische aanval gehad en is vervolgens 1,5 jaar ongeremd psychotisch geweest. Daarna is zij een aantal keren opgenomen. Psychoses zijn andere realiteiten of werelden. Het is belangrijk om je niet tegen psychoses te verzetten. Er door heen gaan. Calypso ontmoette een ervaringsdeskundige hulpverlener die zij vertrouwde.


deel 2: Een persoonlijk onderzoek

Calypso is de inhoud van haar psychoses gaan onderzoeken. Onderwerpen die hierbij van belang zijn zijn o.a: psychiatrie, godsdienst, feminisme, relaties en slavernij. Haar psychoses dwingen haar er als het ware toe om deze onderwerpen ook in de ‘gangbare realiteit’ te onderzoeken. Psychoses zijn wijzer dan haar. Calypso is nu niet meer bang voor haar psychoses. Het hoort bij haar.

 

deel 3: Kritiek op het westers denken

Calypso wil ‘Ubuntu-therapie’ ontwikkelen. Ubuntu is een filosofie in het zuidelijke gedeelte van Afrika die gebaseerd is op onderlinge verbondenheid. In dit wereldbeeld van verbondenheid hebben psychoses een plaats, ze horen er bij.

We hadden een gesprek over lichamelijke ervaringen, en of lichamelijk activiteiten Calypso in haar herstel zouden kunnen helpen. Een belangrijk onderwerp hierbij is Calypso’s ervaring van ‘geleid worden’. Het is voor haar belangrijk om zich te laten leiden, maar dit kan ook problemen opleveren.