Kunst Met Een Verhaal

De Helende Kracht van Poëzie

Acht jaar lang reed Deborah Alma met haar vintage ambulance naar festivals, conferenties, scholen en bibliotheken in Engeland. In dit voertuig schreef zij gedichten voor, met de bedoeling de stemming van mensen gunstig te beïnvloeden.

Deborah Alma portrait photo

 

 

Thans is zij gestopt met rondrijden in haar ambulance, en is zij met haar activiteiten neergestreken in Bishop’s Castle, een klein plaatsje in de Engelse Midlands. Haar Poetry Pharmacy (Poëzie Apotheek) is nu ondergebracht in een oude Victoriaanse winkel, waar naast haar poëzieconsultaties ook allerlei workshops en culturele activiteiten plaats vinden. Deborah Alma publiceert zelf poëzie en doceert het schrijven daarvan aan de Universiteit van Keele.

Het begin

 

Wanneer bent u begonnen met het vintage ambulance project?

Het is allemaal acht jaar geleden begonnen. Ik werkte met mensen met vergevorderde dementie. Zo ging ik naar verzorgingshuizen en praatte ik met hen. Hetgeen ze zeiden vertaalde ik naar een gedicht waarin ik hun woorden letterlijk opschreef.
Wat ik daarvan geleerd heb is hoezeer mensen het waardeerden wanneer er iemand is die aandachtig naar hen luistert. En ook hoe een gedicht invloed kan hebben op iemands stemming. Toen ik erover dacht om creatief schrijven op scholen te gaan geven door naar ze toe te rijden, stuitte ik op een vintage ambulance. Toen kreeg ik een ingeving, een moment van inspiratie.


Kunt u wat meer vertellen over de jaren dat u vanuit de ambulance werkte?


Ik werd uitgenodigd om naar diverse evenementen te komen; naar literatuurfestivals, bibliotheken, conferenties, scholen, dansfeesten enz. Het was erg succesvol, mond-tot-mond reclame maakte dat er genoeg belangstelling was. Na acht jaar te hebben rondgereden met de ambulance raakte ik daar vermoeid van, omdat het rijden met zo’n oude wagen hard werken is. Ik heb toen besloten om met de Poetry Pharmacy neer te strijken in Bishop’s Castle.

WWM-DEB-ALMA-20-of-50-XL

 

 

De benadering

Er is een element van humor in de Poetry Pharmacy?

Helemaal! Door het theatrale aspect van het geheel, zit er zeer zeker een element van humor in, een lichtvoetigheid, zodat mensen die normaal geen poëzie lezen - en dat zijn de meeste mensen - daar toch mee in aanraking kunnen komen. Het is belangrijk dat er geen drempel is, en dat mensen het gevoel krijgen dat poëzie ook voor hen bedoeld is. Het concept van de Poetry Pharmacy is een manier om poëzie meer toegankelijk te maken.

Kunt u ons iets vertellen over hoe de interviews verlopen?

Ik probeer ze altijd op hun gemak te stellen, met hun voeten omhoog.  Het is niet : Vertel me over je problemen, maar meer: Vertel me wanneer je je gelukkig voelt.  En ik stel vragen als: Welk boek vindt je mooi? En vertel me waarom je het mooi vindt? Langzaam maar zeker krijg ik een beeld van de persoon door zijn leesgedrag. Wil iemand  een meer toegankelijk gedicht, of iets meer uitdagends. Nadat ik heel aandachtig heb geluisterd, heb ik een idee gekregen waar ze het gedicht voor nodig hebben.

Het klinkt alsof u een positieve benadering heeft?

Ja zeker!

En hoe kiest u een gedicht uit?

Aan het eind van het gesprek vraag ik altijd: “Waarvoor zou je me een gedicht  willen voorschrijven?”  Op dat moment – na intussen goed geluisterd te hebben – heb ik al enige ideeën opgedaan wat voor hun geschikt zou zijn. Het kan van alles zijn; hun werksituatie, of het feit dat hun zoon naar de universiteit gaat en dat ze die gaan missen. Of dat hun hond is gestorven en dat ze dat niet kunnen verwerken. Dus ik verdiep me helemaal in hun situatie. En ik heb 300 gedichten in voorraad, allemaal uitgeprint. Uiteindelijk combineer ik het allemaal: mijn gevoel en mijn geheugen voor de gedichten, alsmede de indruk die ik van hen gekregen heb.

The Poetry Pharmacy

Kunt u iets vertellen over de Poetry Pharmacy ?

We hebben de Poetry Pharmacy pas afgelopen Oktober geopend in Bishop’s Castle. Hoewel we in een verafgelegen gebied van Engeland zitten, komen de mensen van ver hiernaartoe.  Boven hebben we een grote ruimte waar we poëzie- en schrijfworkshops faciliteren en andere activiteiten met nadruk op welzijn. En ook komen mensen voor een consult waarbij ik hen een gedicht voorschrijf. Beneden hebben we een café met koffie en cake. Het leuke daarbij is dat mensen die anders niet zo gauw zouden komen, nu koffie gaan drinken en nieuwsgierig kunnen worden naar de activiteiten.

En vind je dat Poëzie echt helpt ?

Ik vind het bijzonder hoeveel het blijkt te helpen.  Iemand die aandachtig naar je luistert, en vragen stelt over dingen die mensen je doorgaans niet vragen. Soms kan het als een katalysator werken om alles een beetje op een rijtje te krijgen en positieve veranderingen in je leven aan te brengen. Al met al heeft het veel meer effect dan ik ooit vermoed had.

https://www.poetrypharmacy.co.uk/

 

Poetrty Pharmacy

oorspronkelijke tekst

The Power of Poetry:  an interview with Deborah Alma

For eight years Deborah Alma has been driving her vintage ambulance to festivals, conferences, schools and libraries. There she has been prescribing poems to people with the intention to change their mood for the better. Nowadays she has quit her mobile life and has settled down with  her practice in Bishop’s Castle, a little town in the English Midlands. The Poetry Pharmacy is now located in a Victorian shop,  where all the activities are taking place. There is a café, a bookshop, and spaces for workshops and her consultations. Deborah Alma is a published poet herself and teaches writing poetry at Keele University.

The Beginning

How did it all start?

It started ten years ago, when I was working with people with late-phase dementia. The project that I was involved with, was going into care-homes, and talking to people. I would turn what they had said into a poem, a poem using their words verbatim.

What I learned from this experience was that people liked to be listened to very carefully, and also how a poem can effect someone’s mood. When I was considering to do mobile creative writing in schools, I came across a vintage ambulance. And then I just had this kind of flash, a moment of inspiration.


Can you tell about your Ambulance years?

In the past I was invited to events like literature festivals, poetry festivals, libraries, conferences, balls, etc. And it has been quite successful through word of mouth. After eight years I got a little tired driving the ambulance, as it is a hard physical work, and I decided to settle down with the Poetry Pharmacy in Bishop’s Castle.

The approach

There is an element of humour in your Poetry Pharmacy?

Yes definitely there is an element of humour because of the theatre of the thing; a light-hearted element. So that people who don’t read poetry - and that is most people - can still come in. And they can feel that it is not intimidating and that poetry is also meant for them. The concept of the Poetry Pharmacy is a way of getting it to people.


Can tell us something about how the interviews are taking place?


I always try to make them feel comfortable and they can put their feet up. It is not like: Tell me about your problems”,  but: “Tell me when you are happy”.  And I pose questions like: “Which book do you love? Tell me why you loved it?” So gradually through their reading habit I got a sense of the person. And then I get a feeling whether they want an accessible poem or something more challenging.  After listening very carefully to them I got some idea what they need their poem for. 


It sounds like you have a positive approach?


Very much ! At the end I always ask: Would you like me to prescribe your poems for ? At that point-  I already listened – I got some ideas what I like for them – it could be something unexpected, it could be anything. It could be their work situation, or they are worried that their son is going to university and they will miss him. Or that their dog has died and they can’t cope with. So I learned about them. And I got about 300 poems in stock alltogetter

The Poetry Pharmacy

Can you tell something about the Poetry Pharmacy?

We have opened The Poetry Pharmacy only last October in Bishop’s Castle, and however we are situated in quite a remote part of the UK, people are travelling to get here. Upstairs we have quite a big space where we facilitate poetry and writing workshops, and other art activities with a kind of focus on well-being. And people are coming for consultation where I prescribe a poem for them. It is nice to have the café downstairs so that people who might not come in otherwise, come in for some coffee and cake and can find out about what is going on.


And does poetry really help ?

I have been amazed how helpful it is, that somebody is there just to listen to them. To ask question about things that people normally don’t ask about. Sometimes it can be a catalyst to people to stock of their lives in one way or another and making changes for the better. It does have a more profound effect than I have thought it would.

 https://www.poetrypharmacy.co.uk/

 

tags: 

Bruce Springsteen is na jaren weer op tournee met zijn E Street Band, waarbij hij ook Nederland aandeed. Hij staat bekend als een onvermoeibare rocker, die met zijn muziek positieve energie in de stadions pompt. Maar de popster toont ook  zijn kwetsbaarheden en heeft zelf periodes van depressie doorgemaakt.

 

00000000 promised land

 

 

tags: 

Als tekenaar Peter Vos, zich overspannen voelt, trekt hij zich een tijdlang terug in de natuur. Door het maken van een Vogeldagboek vindt hij structuur en komt hij weer uit het dal. Natuurtekenen als therapie.

 

 

tags: 

Museum voor Modern Realisme MORE belicht een serie tekeningen die Jan van Herwijnen ruim een eeuw geleden gemaakt heeft. 'Tekenen uit Mededogen' is de titel. Het gaat om portretten van zijn hand van mensen uit een psychiatrische inrichting. Het project heeft tot het eigen herstel van de kunstenaar geleid en destijds bijgedragen aan de emancipatie van de psychiatrie.

jan van herwijnen

tags: 

We keken er op jarenlang op uit, maar er viel niets te zien: de binnenplaats van het SCIP-pand aan de Keizersgracht. De leegte is nu opgevuld met een grote wandschildering. Vooral op zonnige dagen zie je hoe mooi de heldere kleuren zijn. Een gesprek aan de keukentafel met de makers Rudy Bosman en Sue Armstrong over het ontstaansproces van dit kunstwerk.

thumbnail_IMG_6346

 

tags: 

Sara Houtkooper heeft momenteel een expositie van haar werk rond het thema ‘Identiteit’ op de locatie Keizersgracht 252 van SCIP. Tijdens het ophangen van haar werken in de Tuinkamer kwamen we op het idee om op een later moment uitgebreider over de achtergrond van haar kunst te praten.

 

Sarah Mattenkloppers1

tags: 

Jannemiek Tukker verscheurde haar eigen schilderijen tijdens een psychose. Door de scheuren weer te herstellen werkt ze ook aan eigen haar herstel. Haar werk is te zien bij Galerie Beeldend Gesproken in Amsterdam.

 

tukker 2

tags: 

Op een herfstdag spreken we op het SCIP-kantoor met de Amsterdamse kunstenares Judith Ockeloen over haar leven en werk. "Pas op mijn 57ste ben ik naar de kunstacademie gegaan: de Wackers Academie. Daarvoor heb ik altijd veel bij buurthuizen getekend met name modeltekenen. De leraar zei altijd: “Ik hoef jou geen les te geven” terwijl ik wist dat ik nog een hoop te leren had."

ockeloen 0

tags: 

'Vincent is de enige waarvan je geen 1,5 meter afstand hoeft te nemen. Kom dichterbij om zijn werk te bekijken'. Met deze woorden attendeert het Van Gogh Museum me op de portretexpositie 'In the Picture'

1200px-Vincent_van_Gogh_-_Zelfportret_met_verbonden_oor_(Van_Gogh_&_Japan)

tags: 

Acht jaar lang reed Deborah Alma met haar vintage ambulance naar festivals, conferenties, scholen en bibliotheken in Engeland. In dit voertuig schreef zij gedichten voor, met de bedoeling de stemming van mensen gunstig te beïnvloeden.

Deborah Alma portrait photo

tags: 

In zijn boek "Liefde in Tijden van Duisternis' beschrijft Ralph Mulder zijn langdurige gevecht met zijn ziekte.  Daarin kreeg hij onvoorwaardelijke steun van zijn vrouw. 'Door haar kreeg ik weer lichtjes in mijn ogen'

persfoto

tags: 

Bart Berkhout (63) over zijn deelname aan het Inloop- en Coachingatelier van Cultuurhuis Wherelant in Purmerend.

bart12

tags: 

Het lukte Ingrid jarenlang om goed te functioneren in de zorg. Tot zij op middelbare leeftijd plotseling een burn-out kreeg. Pas nu komt zij toe aan zorg voor zichzelf.

ingrid

tags: 

Een interview met Silvia Koning. Over het spiegelen van onrecht, het spiegelen van ideeën, van de ander en van jezelf

000 silviajpg

tags: 

Mathisse Arendsen lijdt aan een Dissociatieve IdentiteitsStoornis (DIS) als gevolg van een traumatische jeugd. Het schilderen is voor hem een enorme steun:"Zonder kunst zou ik waarschijnlijk draaideurpatiënt geweest zijn".

Mathisse1

tags: 

We zijn op bezoek bij Max Carper (27) in zijn huis in Assendelft. We willen hem interviewen over zijn schilderkunst, maar hij komt met een object. Het lijkt op een hoofd van een T-Rex.

tags: 

Gil is succesvol als danser en wint de internationale danswedstrijd Juste Debout. Na zijn psychose heeft dit succes echter weinig waarde voor hem. Die vindt hij uiteindelijk in het geven van danstherapie aan anderen. 

242126567_274234874534579_3374179963217677199_n

tags: 

We ontmoeten Rik Oskam op een herfstdag in het SCIP pand aan de Keizersgracht. Hij heeft een map met met werk meegenomen en we praten over het ontstaansproces van zijn kunst. 

tags: 

We ontvangen kunstenaar Gert op de zolderkamer van Ervaringswijzer en praten over zijn werk. Hij heeft zowel foto's als originelen bij zich.

tags: 

De vriendschappelijke maar soms uitdagende relatie tussen de Gwen en Carlijn vormt de basis voor hun muziek en teksten. Deze 'Rappende Meiden' combineren lichtvoetige klanken met indringende woorden.

tags: