Ontdek je buurt

16 jan 2020

'Kans om je te ontwikkelen'. De Regenboog stimuleert vrijwilligers met opleiding

000000 Claudia

Wist je dat Stichting De Regenboog - onder bepaalde voorwaarden - opleidingen financiert voor haar vrijwilligers? Het bood Claudia de kans om een opleiding tot ervaringsdeskundige te volgen.

 

Claudia Consolati is stagiaire bij ‘Op Eigen Kracht’ (OEK). Een project van De Regenboog dat cursussen in zelfredzaamheid geeft. Zij doet dit in het kader van de opleiding 'Howie the Harp'. "Ik was al vrijwilliger bij OEK toen ik geattendeerd werd op de mogelijkheid om een opleiding tot ervaringsdeskundige te volgen. Ik ervaar deze opleiding als geweldig.

Begeleiding

De begeleiding past zich aan de leerling aan. Er zitten mensen van verschillende niveaus bij. Omdat ik het op mijn eigen niveau mag doen draagt het flink bij aan mijn herstel. Je wordt ondersteund door een opleidings- en een stagecoach. Ook de andere leerlingen zijn voor ondersteunend. De dynamiek is fijn en het voelt als een warme deken.

Leerdoelen

Mijn leerdoelen zijn gekoppeld aan mijn persoonlijke doelen. Wat ik in de opleiding leer, werkt door in mijn persoonlijk leven. Zo is een van mijn leerdoelen in een team werken. Als pedicure werkte ik vroeger zelfstandig en dat was zwaar. Een ander doel is time management en energiemanagement.

Beschutte werkplek

Voor mij is het fijn dat ik hier de kans en de ruimte krijg om mij te ontwikkelen. Dat vind ik bijzonder. Er is geen werkdruk. Voor mij is het interessant om te onderzoeken of er voor mij een beschutte werkplek is bij de Regenboog Groep. Er is een collega die ook zo'n werkplek heeft en waar tijdens ziekte-uitval rekening mee wordt gehouden. Dat is fijn en het biedt perspectief voor mij. "

Informatie over de opleiding : www.howietheharp.nl


tags: 

000000 Claudia

Wist je dat Stichting De Regenboog - onder bepaalde voorwaarden - opleidingen financiert voor haar vrijwilligers? Het bood Claudia de kans om een opleiding tot ervaringsdeskundige te volgen.

tags: 

Het SCIP Tekencafé is een gezellige maandelijkse meeting van mensen die samen komen om te tekenen (elke 2e woensdag van de maand) Tijdens het tekenen is er ruimte om van gedachten wisselen over kunst en het leven van alledag.

0000000 irene

tags: 

Volgens de van Dale is een kwartiermaker iemand die belast is met de voorbereiding van een onderneming, een wegbereider, een voorloper. De 'onderneming' is hier een gastvrije, inclusieve samenleving voor mensen die met uitsluiting te maken hebben.

tags: 

Homeservice biedt praktische dienstverlening rondom wonen voor en door mensen met een psychische beperking.

tags: