Ontdek je buurt

6 mei 2010

Cursus kwartiermaken

Volgens de van Dale is een kwartiermaker iemand die belast is met de voorbereiding van een onderneming, een wegbereider, een voorloper. De 'onderneming' is hier een gastvrije, inclusieve samenleving voor mensen die met uitsluiting te maken hebben.

De training is gericht op ervaringsdeskundigen. De docenten zijn Doortje Kal en Gerda Scholtens. Beiden hebben wetenschappelijk onderzoek gedaan naar kwartiermaken.

De training wordt georganiseerd door het team van Anoiksis. De training duurt twaalf lesdagen en daarnaast wordt er twintig dagdelen stage gelopen.

 

Inspirerende praktijkvoorbeelden

 

Kwartiermaken is in de jaren negentig ontwikkeld om kansen te creëren voor mensen die met een psychiatrische achtergrond. Kwartiermakers werken aan een gastvrije samenleving en aan contact tussen mensen met en zonder beperking. De training richt zich specifiek op ervaringsdeskundigen. Doel van de training is om praktisch als kwartiermaker aan de slag te gaan.

Tijdens de training komen diverse inspirerende praktijkvoorbeelden aan bod. Zo was er een film over een omruilwinkel in Osdorp die werd gerund door cliënten van Mentrum. In elke bijeenkomst wordt de betekenis van één van de begrippen van het kwartiermaken besproken en bediscussieerd aan de hand van artikelen en paragrafen uit Doortjes boek.

 

Enthousiast van start

 

Naast de training lopen de deelnemers stage, zodat het geleerde direct in praktijk gebracht kan worden. Iedereen kiest een stage die het beste bij hem/haar past en het is leuk om te zien hoeveel diversiteit en creativiteit daar in zit. Een van de deelnemers gaat bijvoorbeeld een vrouwengroep opzetten voor vrouwen mét en zonder psychiatrische achtergrond. Een ander wil aanhaken bij de buurtboerderij in het Amsterdamse Westerpark. De stage wordt begeleid door een stagecoördinator van Anoiksis.

Deelnemers aan de training komen uit het hele land en hebben hele diverse achtergronden. Dit maakt de groep dynamisch en het is erg inspirerend om met elkaar ervaringen uit te wisselen. De groep is kortom enthousiast van start gegaan en we zijn benieuwd wat we met z'n allen bij de afronding in september op gang hebben gebracht!

 

Training Kwartiermaken voor Ervaringsdeskundigen

www.kwartiermaken.nl

 

Verder lezen:

Doortje Kal schreef het proefschrift 'Kwartiermaken' (Boom, 2001, 2002)
Gerda Scholtens schreef: ‘Acht keer kwartiermaken, een verkennend onderzoek naar de methodische aspecten van kwartiermaken' (SWP, 2007).


tags: 

000000 Claudia

Wist je dat Stichting De Regenboog - onder bepaalde voorwaarden - opleidingen financiert voor haar vrijwilligers? Het bood Claudia de kans om een opleiding tot ervaringsdeskundige te volgen.

tags: 

Het SCIP Tekencafé is een gezellige maandelijkse meeting van mensen die samen komen om te tekenen (elke 2e woensdag van de maand) Tijdens het tekenen is er ruimte om van gedachten wisselen over kunst en het leven van alledag.

0000000 irene

tags: 

Volgens de van Dale is een kwartiermaker iemand die belast is met de voorbereiding van een onderneming, een wegbereider, een voorloper. De 'onderneming' is hier een gastvrije, inclusieve samenleving voor mensen die met uitsluiting te maken hebben.

tags: 

Homeservice biedt praktische dienstverlening rondom wonen voor en door mensen met een psychische beperking.

tags: