Schrijvend je herstel vormgeven

Bij ervaringswijzer kun je deelnemen aan losse teams. Je kunt ook een traject doorlopen waarbij je stapsgewijs schrijfvaardigheden en herstelkennis opbouwt. Zo leer je op het eerste niveau (maandag) basisteksten schrijven, op dinsdag interviewen en analyseren om uiteindelijk cursusteksten te kunnen schrijven (woensdagen).

Hieronder de verschillende teams en wat zij doen:

Teams: Inhoud: Tijdstip:
Redactieniveau 1
Recenseren en bloggen. Maandag
Redactieniveau 2 Interviewen van tien ervaringsdeskundigen rond een thema. Dinsdag

Redactieniveau 3

Het maken van workshops over persoonlijke groei

Woensdag

Academie Nadenken over herstel aan de hand van wetenschappelijke literatuur en eigen ervaring. onregelmatig
Leergroep Workshops volgen over het verbeteren van persoonlijke kwaliteiten. Zie cursuspagina. Dinsdag
11.00 - 12.30

Herstel-Lab

Onderzoek naar werkvormen waarbinnen herstel plaatsvindt.

onregelmatig

Kunstredactie Interviewen van kunstenaars over hoe kunst hen helpt bij herstel. Woensdag
13.00 - 14.30
Bewustwording en spiritualiteit Onderzoeksgroep, draait om de week Woensdag
15.00 -17.00
Schrijfatelier Inloop voor leden die werken aan een boek, artikel, blog of ander schrijfsel. Donderdag
10.00-17.00 uur
PR Nieuwsberichten plaatsen op onze site en social media Dinsdag
10.00 - 17.00 uur

Wat voor kennis en vaardigheden zijn nodig?

Je hebt hebt een open houding van zelfonderzoek
Je gebruikt schrijven daarbij als hulpmiddel

Wat voor scholing krijg je aangeboden?

Je leert door mee te doen aan een redactieteam. Daarin bespreken we gezamenlijk teksten die we hebben opgesteld. Dit wordt begeleid door een ervaren journalist en psychologisch onderzoeker. Een redactie wordt voorafgegaan door een onderzoeksgroep waarin we eigen ervaringen bespreken aan de hand van literatuurkennis. Deze groep start met een aantal oefeningen die een open mind en alerte aandacht stimuleren. Na de redactie is er een samenwerkingsbijeenkomst, waarin wordt geoefend met schrijfvaardigheden. Er zijn drie redactieniveaus die oplopen in schrijfvaardigheid en herstelkennis. Daarnaast zijn er losse teams.

Wat krijg je ervoor terug? 

Je ontwikkelt vaardigheden in het omgaan met uitdagingen en de kennis hierover te beschrijven in teksten aan de hand waarvan workshops gegeven kunnen worden. Je zou hiermee iets positiefs kunnen toevoegen aan de wereld, eventueel in de vorm van een (betaalde) baan of eigen project binnen ervaringswijzer of de bredere organisatie. Verder:

Gratis computercursussen en trainingen voor persoonlijke groei
Samenwerken met anderen in een veilige omgeving
Gratis lunch en een vrijwilligersvergoeding
Een mooi pand in de binnenstad met flexplekken.

Wat is de meerwaarde van dit vrijwilligerswerk?

Werk doen dat zinvol is en bijdraagt aan een betere samenleving

Werktijden

Redacties, inclusief onderzoeksgroep en samenwerkingsbijeenkomst vinden plaats op een maandag, dinsdag of woensdag tussen 10.00 en 17.00 uur. Je zult doorgaans starten op de maandag en naarmate je vordert doorstromen naar de gevorderde groepen op dinsdag en woensdag. De werkuren mag je in de loop van de tijd opbouwen door te beginnen met redactie, daarna de samenwerkingsbijeenkomst erbij en tot slot de onderzoeksgroep. Op donderdag is er een inloop voor zelfwerkzaamheid met mogelijkheid van ondersteuning.
Daarnaast zijn er losse teams die plaats vinden op de tijden zoals aangegeven in bovenstaande tabel.

Hoe kom je in aanmerking?

Beschrijf een inzicht dat je hebt opgedaan in het omgaan met een uitdaging. Vertel je ervaring rond die uitdaging, welke gevoelens en gedachten je daarbij had en wat je geleerd hebt in het omgaan met die uitdaging. Ongeveer 1 A4. Stuur dit naar info@ervaringswijzer.nl. Daarna volgen er vanzelf een aantal stappen.

Extra kansen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Behalve als vrijwilliger kun je ook als trajecthouder deelnemen aan Ervaringswijzer. Er wordt dan intensiever aandacht besteed aan je ontwikkeling, eventueel op weg naar werk.

Waar

Keizersgracht 252, Amsterdam

Aanmelden

Reageer hier (info[at]ervaringswijzer.nl) en stuur een korte motivatie