Herstel-Lab

ervaringen – gesprekken – filosofie - experimenten – kunst – beweging - nieuw werk - poëzie – dans

 

Nieuws: 

- Het Herstel-Lab heeft de Herstelspecial 2021 gewonnen, €11.000 uitgereikt door Mind / VGZ.

- 13 januari begint het 'Laboratorium'. Nieuwe deelnemers zijn welkom. Zie hieronder.

 

Herstel-Lab

Het Herstel-Lab is een laboratorium voor herstel van psychische kwetsbaarheden. Uitgangspunt voor het Herstel-Lab is dat een houding van onderzoek op zichzelf al herstel bevorderend is. Onderzoek naar jezelf (zelfonderzoek), maar ook onderzoek door ervaringen met anderen te delen (gezamenlijk onderzoek).

schilderij-gaugain-website-2

Geïnspireerd door de filosoof Baruch de Spinoza hebben we voor 2021/2022 een programma ontwikkeld dat niet alleen op persoonlijk herstel is gericht, maar ook op het verbeteren van de situatie waarin je je bevindt. Hoe realiseer je je eigen natuur? Volgens Spinoza is activiteit de manier om een gelukkig leven te leiden. Het vergroten van je vermogen tot handelen gaat samen met vreugde! En samenwerking vergroot je vermogen tot handelen!

Doel van het Herstel-Lab is jou een context te bieden waarin je stappen kunt zetten om verder te komen in het realiseren van je eigen activiteiten en je eigen natuur. Dit kan leiden tot (betaald) werk of een vorm van ervaringsdeskundig ondernemerschap, maar dat hoeft niet. Belangrijkste is dat er voor jou nieuwe kansen ontstaan om dat te doen wat jij waardevol vindt.

Het programma is gratis toegankelijk. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Bram Vreeswijk: 06-81033723 (wo-do-vrij), bramvre@gmail.com.

 

Programma

Het is mogelijk om aan 1 of meerdere onderdelen deel te nemen.

 

1. Herstelcursus: Realiseer je eigen natuur

Herstelcursus geïnspireerd door Spinoza. Verkenning van wie je in wezen bent, je mogelijkheden en je beperkingen. Volgens Spinoza is activiteit de manier om een gelukkig leven te leiden. Op welke gebieden van je leven ben jij actief? En op welke gebieden ben je passief? Hoe reguleer je jezelf in relatie tot je omgeving? 

We werken met korte teksten van Spinoza, gespreksvormen, schrijfopdrachten en creatieve opdrachten. Breng je situatie in kaart (o.a. met betrekking tot betaald werk) en maak een plan om je situatie te verbeteren.

- Voorjaar 2022 - Keizersgracht 252 (tuinkamer)


2. Herstel & Beweging: Mijn natuur - onze natuur

Ervaar wat er hier en nu te ervaren is. Kom in beweging en kom tot rust. Leer je eigen natuur en die van anderen kennen. Wordt je bewust van je lichaam, sensaties, verlangens, impulsen, gedachten, ruimte en tijd. Voel je grenzen en beleef er plezier in dat je grenzen hebt.

We werken met eenvoudige oefeningen uit dans, theater en mindfulness. Soms met muziek maar vaak ook in stilte. 

- Voorjaar 2022 - De Wittenstraat 100 (bel: studio 100), Staatsliedenbuurt


3. Laboratorium

Bijeenkomsten waarin je met je eigen (creatieve) activiteiten kunt experimenteren. Misschien vormen deze experimenten een opstapje naar jouw nieuwe (betaalde of onbetaalde) werk. Het laboratorium is geïnspireerd door Spinoza, theory U en Social Presencing Theater. De laatste twee zijn werkwijzen voor persoonlijke groei en veranderingen in organisaties.

Er zullen gastlessen worden gegeven door kunstenaars die innovatieve werkvormen ontwikkeld hebben en door bijzondere professionals die hun eigen praktijk hebben ontwikkeld op het gebied van ervaringsdeskundigheid en ‘nieuw werk’.

Iedereen kan deelnemen. Ook als je nog niet eerder aan het programma van Herstel-Lab hebt deelgenomen, of als je nog geen plannen hebt voor eigen activiteiten ben je van harte welkom. Neem contact op met Bram Vreeswijk 06-81033723.

vanaf 13 januari 2022, donderdagen 14.00-16.30 (wekelijks) – De Wittenstraat 100 (bel: studio 100), Staatsliedenbuurt, Amsterdam


4. Werkgroep: Nieuw werk

Werkgroep gericht op de ontwikkeling van nieuw werk en ervaringsdeskundig ondernemerschap. Welke activiteiten kunnen wij ontwikkelen die van waarde zijn voor de samenleving? Hoe kunnen we de financiële en administratieve condities creëren die nieuw werk mogelijk maken?

Bij deze groep zullen relevante professionals van andere organisaties en de gemeente Amsterdam worden betrokken.

- Voorjaar 2022 – Keizersgracht 252 (tuinkamer)

 

Interviews

Tijdens de eerste periode (2019) van het Herstel-Lab hebben we 6 diepte-interviews over herstel gehouden. Je kunt de volledige interviews per persoon bekijken (zie hieronder) of hier klikken voor een overzicht van de onderwerpen in de afzonderlijke delen van de interviews.