16 september 2012

Buro Rechtshulp voor (ex)GGZ cliënten is een rechtswinkel waar je gratis wordt geholpen met juridische en daarmee samenhangende problemen, zoals het voorbereiden van medische keuringen, invullen van ingewikkelde formulieren, schrijven van brieven en bezwaarschriften. Ook helpen zij met budgetteren.

Net als andere afdelingen van deze organisatie draait deze op ervaringsmedewerkers op het gebied van psychische problemen. Het team bestaat uit vier man die allen juristen zijn. De medewerkers komen zeer competent op mij over. Mijn belastingformulier is in ieder geval zo ingevuld.


Helaas is het zo dat je belasting alleen achteraf kan terugvragen en zal kan mijn vraag betreffende het eigen risico pas volgend jaar beantwoord worden. Maar ik heb wel heel veel informatie gekregen over wat je allemaal terug kan vragen, bijvoorbeeld betreffende bijwerkingen van medicijngebruik.


Maar ze doen ook vele andere zaken; zie hiervoor de website. Wat ik beslist nog wel wil vertellen is hoe bijzonder gastvrij en vriendelijk je daar te woord wordt gestaan; zelfs als ik geen recht zou blijken te hebben op belastingteruggave, ben ik blij één van deze medewerkers te hebben ontmoet. Zelf heeft ze ook lange tijd op een zeer laag inkomen gezeten. Daardoor had ze ongelooflijk veel tips om om te gaan met een zeer laag budget.