17 november 2017

Crazywise organiseerde een conferentie over ‘De Transformatieve Kracht van het Buitengewone’. Ik was geintereseerd in hoe om te gaan met en betekenis te geven aan psychosen.

Er is een redelijke opkomst. Ik schat dat er zo'n tachtig tot honderd bezoekers zijn. Er staan stoelen in een kring. Het museum het Kromhout vormt een aardig decor met oude scheepsmotoren die her en der door de ruimte staan. Er zijn panelen met kunstwerken die voor de conferentie opgehangen zijn. Een kunstenaar werkt er aan een groot schilderij. De verfspatten zitten nog op zijn gezicht .


Workshops

Ik de ochtend zijn er drie sprekers. In de middag zijn er workshops die men Open Space noemt. Ikzelf bezoek twee workshops. Een over het thema schaamte voor het delen van je psychose. Een belangrijke vraag was: waar zit de schaamte, is die cultureel bepaald of zit die in jezelf?


In de tweede workshop vertelde een therapeut over hoe hij omgaat met psychose in zijn praktijk. Toen ik een kritische vraag stelde werd daar door een bezoekster heftig en negatief op gereageerd; alsof ik de vraag niet had mogen stellen. Dit was voor mij een dissonant van de conferentie. De therapeut zelf reageerde wel met argumenten.


Meer ruimte voor je verhaal

Wat ik proefde toen ik de conferentie bezocht is dat men vindt dat er in de Geestelijke Gezondheidszorg te weinig tijd en aandacht is om als cliënt te vertellen over je psychose. Het wordt toch vaak als ziek gezien en je verhaal wordt vaak afgekapt. Aan betekenis geven aan de psychose is vaak ook geen ruimte. Dat verbaasde me wel, omdat ik zelf wel positieve ervaringen heb met het vertellen van mijn verhaal aan hulpverleners.