Herstel-Lab

ervaringen – gesprekken – filosofie - experimenten – kunst – beweging - nieuw werk - poëzie – dans

 

Nieuws: 

- In het najaar 2022 beginnen het Laboratorium (vanaf 8 september) en de Kring: Nieuw Werk (vanaf 9 september). Zie hieronder. Deelname is gratis en je bent welkom!

- Het Herstel-Lab heeft de Herstelspecial 2021 gewonnen, €11.000 uitgereikt door Mind / VGZ.

 

Herstel-Lab

Het Herstel-Lab is een laboratorium voor herstel van psychische kwetsbaarheden. Uitgangspunt voor het Herstel-Lab is dat een houding van onderzoek op zichzelf al herstel bevorderend is. Onderzoek naar jezelf (zelfonderzoek), maar ook onderzoek door ervaringen met anderen te delen (gezamenlijk onderzoek).

schilderij-gaugain-website-2

Geïnspireerd door de filosoof Baruch de Spinoza hebben we voor 2021/2022 een programma ontwikkeld dat niet alleen op persoonlijk herstel is gericht, maar ook op het verbeteren van de situatie waarin je je bevindt. Hoe realiseer je je eigen natuur? Volgens Spinoza is activiteit de manier om een gelukkig leven te leiden. Het vergroten van je vermogen tot handelen gaat samen met vreugde! En samenwerking vergroot je vermogen tot handelen!

Doel van het Herstel-Lab is jou een context te bieden waarin je stappen kunt zetten om verder te komen in het realiseren van je eigen activiteiten en je eigen natuur. Dit kan leiden tot (betaald) werk of een vorm van ervaringsdeskundig ondernemerschap, maar dat hoeft niet. Belangrijkste is dat er voor jou nieuwe kansen ontstaan om dat te doen wat jij waardevol vindt.

Het programma is gratis toegankelijk. Neem als je deel wil nemen contact op met Bram Vreeswijk: 06-81033723 (wo-do-vrij) bramvre@gmail.com, dan maken we even kennis. 

 

Programma - Najaar 2022

Het is mogelijk om aan 1, en om aan beide onderdelen deel te nemen.

 

Laboratorium

Hoe zet je creatieve werkvormen in in herstel? In het laboratorium werken we met creatieve en fysieke werkvormen: tekenen, beweging/dans, theateroefeningen, mindfulness, vormen van opstellen, tekenen, yoga enzovoort. Daarnaast bespreken we de principes op grond waarvan creatieve en fysieke werkvormen bijdragen aan herstel.

Je kunt in het laboratorium werken aan je eigen herstel en aan de ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid. Er komen bijzondere gastdocenten waaronder professionele ervaringsdeskundigen en kunstenaars. Ook is het mogelijk je eigen creatieve en/of fysieke herstelactiviteiten voor te stellen en deze - onder begeleiding - in de groep uit te proberen. Misschien lukt het jou om binnen het laboratorium activiteiten te ontwikkelen die in de toekomst jouw (betaalde of onbetaalde) werk worden.

Iedereen kan deelnemen. Het laboratorium is een veilig plek waar we ervaringen delen, activiteiten ondernemen, en vanuit vertrouwen samenwerken. Het programma van het laboratorium werkt het beste als je aan de hele serie meedoet, maar als je om een reden later wil instromen is dat bespreekbaar. Voor meer informatie en deelname kun je contact opnemen met Bram Vreeswijk: 06-81033723 (vanaf 31 augustus), bramvre@gmail.com

Begeleiders: Milou Vervaart & Bram Vreeswijk

Wanneer: Donderdagmiddagen 14.00-16.30 / 8,15,22,29 september + 6,13,20,27 oktober 2022

Waar: De Wittenstraat 100 (bel studio 100), Staatliedenbuurt

 

Kring: Nieuw werk

De overtuiging dat ervaringskennis waardevol is neemt toe. Er zijn steeds meer (goed opgeleide) ervaringsdeskundigen. Maar er is nog te weinig betaald werk voor ervaringsdeskundigen.

Hoe komt dit? En wat kunnen we hier aan doen?

Betaald werk is geen natuurverschijnsel. Het is iets dat door mensen – die posities hebben binnen organisaties en bedrijven – wordt bedacht. 20 jaar geleden bestond de functie van ‘ervaringsdeskundige’ nog niet. Gelukkig is hier verandering in gekomen. Maar we zijn er van overtuigd dat vanuit ervaringskennis veel meer kan dan nu gebeurd.

In de kring ‘Nieuw Werk’ denken we vanuit ervaringskennis over werk. Deze kring is er voor ervaringsdeskundigen die aan de slag willen en gemotiveerd zijn om mogelijkheden voor ‘nieuw werk’ te verkennen. (In plaats van afhankelijk te zijn van vacatures die al dan niet verschijnen.) Maar ook voor reguliere professionals die in hun werkveld ervaren dat de huidige systemen te kort schieten. Dat mensen ondanks goede bedoelingen toch aan de kant blijven staan en/of niet verder komen. De fricties die reguliere professionals in hun werk ervaren zijn een belangrijke vorm van ervaringskennis.

Recent is het boek ‘We Zijn God Niet’ van Myrrhe Sponsen en Jim van Os uitgekomen. Zij pleiten hierin voor cocreatie in de GGZ. Voor samenwerking tussen cliënten, reguliere professionals en ervaringsdeskundigen. Volgens ons is de gedachte van cocreatie ook relevant voor andere sectoren zoals het sociale domein en onderwijs. Een belangrijke vraag hierbij is: Hoe zorgen we er voor dat cocreatie betaald gaat worden? Hoe realiseren wij nieuw werk?

In de groep zullen we spreken over systemen en verdienmodellen, maar ook over onze persoonlijke ervaringen en ambities. Wat zijn jouw ervaringen? Wat zou jij willen veranderen? Hoe zou jij willen bijdragen. En als je nog geen (betaald) werk hebt: Hoe kun jij hier je werk van maken?

Deze werkgroep is een samenwerking met het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis (ANE). Bij deze groep zullen relevante professionals van andere organisaties en de gemeente Amsterdam worden betrokken. Voor meer informatie en deelname kun je contact opnemen met Bram Vreeswijk: 06-81033723 (vanaf 31 augustus), bramvre@gmail.com

Wanneer: Vrijdagmiddagen 14.00-16.30, 9,23 september, 7,21 oktober 4,18 november, 2,16 december

Waar: Keizersgracht 252 (tuinkamer)

 

Toekomst

Afgelopen jaar maakten de 'Herstelcursus: Realiseer je eigen natuur' en de bewegingsgroep 'Herstel & Beweging: Mijn natuur - onze natuur' deel uit van het programma van het Herstel-Lab. Deze activiteiten komen waarschijnlijk in een nieuwe versie van het programma terug. Na februari 2023.

 

Interviews

Tijdens de eerste periode (2019) van het Herstel-Lab hebben we 6 diepte-interviews over herstel gehouden. Je kunt de volledige interviews per persoon bekijken (zie hieronder) of hier klikken voor een overzicht van de onderwerpen in de afzonderlijke delen van de interviews.